Fyziku nepřepíšeš! Jak jezdit v zimě bezpečně?

Fyziku nepřepíšeš! Jak jezdit v zimě bezpečně?
oskar romero / besip bouračky led sníh

Isaac Newton definoval tři základní pohybové zákony: zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Tyto fyzikální zákony platily, platí a platit budou! A to i pro náš pohyb na silnicích. A je jedno, zda se pohybujeme jako chodci nebo zrovna sedíme coby řidiči v autě. Všechno je to o působení sil na dané těleso. Tyto síly nemůžeme ovládat, jak si mnozí myslí, daleko bezpečnější je, je respektovat. A s blížící se zimou je respekt na místě…

Tipy pro jízdu na sněhu a ledu
Rozjíždějte se a akcelerujte opatrně, lehce a plynule. Na kluzkém povrchu, jako je sníh nebo led, způsobí agresivní akcelerace ztrátu trakce hnacích kol. Výsledkem je protáčení kol, ztráta ovladatelnosti a řiditelnosti vozidla (u vozidel s poháněnou přední nápravou), nebo přetáčivý smyk (u vozidel s poháněnou zadní nápravou).

Udržujte co nejnižší otáčky motoru. Pro klidnou jízdu je vhodné udržet lehké, ale stálé sešlápnutí plynového pedálu. Především vznětové (naftové) motory se udrží v chodu v nízkých otáčkách samo o sobě, bez stlačení plynového pedálu. U naftových motorů postačují otáčky okolo 1 500 ot./min, u benzínových pak okolo 2 000 ot./min.

Snižte hnací síly na kolech. Řaďte dříve na vyšší převodové stupně, pokud je to možné vzhledem k zatížení vozidla a terénu, rozjíždějte se rovnou na druhý převodový stupeň, a co nejvíce využívejte v dané situaci nejvyšší možný převodový stupeň. Vyšší převodové stupně snižují hnací sílu na kolech. Díky tomu je menší riziko protáčení kol, kterému je třeba zamezit například při vyjíždění do kluzkého kopce. Přeřazení se snažte provádět co nejhladčeji.

Zamezte náhlým a rychlým zásahům do řízení vozu, jak volantem, brzděním, akcelerací, nebo změnou převodových stupňů. K dispozici máte pouze omezenou přilnavost, proto se snažte „nepřetížit“ pneumatiky přenášenými silami.
Začněte brzdit a zpomalovat dříve a pozvolna. Pokud máte ještě vůz bez ABS, buďte připraveni uvolnit pedál brzdy v případě, kdy potřebujete zatáčet. Zablokovaná přední kola nezatáčejí! U vozů vybavených systémem ABS je důležité jeho správné využití. Mnozí se leknou pulsujícího brzdového pedálu, kterým se projevuje činnost ABS, a pedál povolí. To je chyba!!! V okamžiku, kdy tyto pulsy cítíte, nepovolujte pedál brzdy. Raději udržujte stálý maximální tlak na pedál – tím maximálně využijete účinnost systému. Systém je navržen tak, aby zachoval řiditelnost vozidla během brzdění při zhoršených podmínkách. Jeho největší výhodou je to, že můžete současně brzdit, tedy zpomalovat, a řídit, tedy vyhnout se případné překážce nebo zatočit do zatáčky. A jak to vypadá, když to nevyjde?

Časté mýty panující o zimním provozu

ABS nemá v zimě smysl
Je pravdou, že při funkci ABS na kluzkém povrchu dochází k prodloužení brzdné dráhy. ABS má ovšem jiný účel. Zabránit zablokování kol, a tím umožnit řidiči při brzdění současně řídit. Při porovnání brzdné dráhy v zatáčce má pak ABS vždy kratší brzdnou dráhu, protože řidič bez tohoto systému musí pro korekci směru jízdy přestat brzdit, zatočit a opět brzdit.

Na sněhu je dobré vypnout systém kontroly trakce
Většina systému jako je ETC, ASR, MSR umí snížit výkon motoru nebo přibrzdit jednotlivá protáčející se kola. Zejména v zimním období mají tyto systémy svůj význam, protože dovedou lépe kontrolovat přenos sil na vozovku (a tím vás udržet na silnici) než to zvládne řidič. Je jasné, že v některých situacích může být snížení výkonu neadekvátní, např. když potřebujete vyjet z hlubokého sněhu. Ale pouze zde má smysl systém vypnout.

Rozjezd vždy na jedničku

Při rozjíždění na kluzkém povrchu může být použití prvního převodového stupně k ničemu. Nižší převodové stupně, znamenají větší točivý moment, hnací sílu, na kolech, která způsobuje protáčení kol na místě. Tím brání úspěšnému rozjetí. Výběr vyšších převodových stupňů může za těchto podmínek zvýšit šanci na úspěšné rozjetí vozidla – ve spojení s velmi citlivou nohou na plynu.

Přerušované brzdění je účelné i u moderních vozidel

Přerušované brzdění je rytmické stlačování a uvolňování brzdového pedálu za účelem dosažení řiditelnosti vozidla při současném zpomalování. Tato technika má smysl jen u vozidel bez ABS, které pracuje na velmi podobném principu, jen mnohem rychleji a přesněji, než to dokáže řidič. Pokud potřebujete řešit krizovou situaci, nejlepšího výsledku dosáhnete razantním a pevným sešlápnutím brzdového pedálu až do zastavení. Přerušované brzdění je naopak vhodné použít ve chvíli, kdy jedeme předvídavě a máme dostatek prostoru. V takovém případě brzdíme s citem, zlehka, a podle potřeby postupně zpomalujeme až do úplného zastavení. Předejdeme tak případnému smyku, a to na velmi kluzkém povrchu i u vozidel s ABS.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

ckp better