GALERIE: Erotické panny jsou prý symbolem postavení ženy v moderní společnosti. Vzrušte se a pohoršete zároveň…

GALERIE: Erotické panny jsou prý symbolem postavení ženy v moderní společnosti. Vzrušte se a pohoršete zároveň…
noise_law / erotika galerie gender společnost ženy

Podle novinářky Grace Banks způsob, jakým umělci pracují s erotickými pannami, hodně vypovídá o postavení ženy v moderní společnosti. Ta v jejím středu pak musí čelit problémům sexuální objektivizace, genderovým, předsudkům, nebo zastávat sociální role, ve kterých nutně přichází o svou vnitřní identitu, aby se stala pouze dobře výkonným strojem-robotem. Následující galerie pak má posloužit jako ilustrace žurnalistkou vyřčených soudů o ženském údělu v soudobé společenském prostoru. Přejeme zábavné listování a následnou povznášející meditaci nad řečenou hrozbou. Nene, neděláme si z vás srandu. Celá redakce tohoto serveru je totiž utvářena pouze odhodlanými feministy. Novinářčin osobní web pak najdete právě tady.

DEJ SI DALŠÍ EROTIKU…
GALERIE: Vstupte do ženské vagíny, aneb nabídka, která se neodmítá. Seznamte se s novým fotografickým žánrem
Pixelová erotika
Praštěná erotika

Zdroj: U-Funk